Kutatások és fejlesztések

2010 -
Neveléstudományi Tehetségműhely

2007 - 2011
A pedagógus nők reflektált identitástudatából fakadó
kulturális-közéleti-pedagógiai értékalkotási lehetőségei.
A szakmai- és női identitáskonstrukció során kialakuló szerep- és identitáskonfliktusok összetevőinek feltárása ill. feloldási stratégiáinak felvázolása, a társadalmi nemek tudománya témára vonatkozó ismereteinek és módszereinek interdiszciplináris integrációja során a közoktatás mikrotársadalmi kontextusaiban.

TNT - Nyílt szemináriumi órák a nők és férfiak társadalmi esélyegyenlőségéről gender elméleti szempontokból vizsgálva, 2006-tól
Meghívó "plakát"

2004: XLIX KOMA Projekt - A tanulói kulcskompetenciák fejlesztése: Komplex készségek fejlesztése az esélyegyenlőség, értékpluralizmus és tolerancia fogalmainak megértése és elveinek alkalmazása segítségével a változó társadalmi környezetben.

1998: OTKA Kutatás: A nőkép, a női szerep szocializációja és annak kommunikációs csatornái az oktatásban-nevelésben. Különös tekintettel a tananyagban reprezentált üzenetek elemzésére, és a tanár-diák közötti kommunikációs folyamatok módjainak és tartalmának vizsgálatára.

Bevezetés a társadalmi nemek tudományába, 1996-tól

A társadalmi nemek tudományának alkalmazása a neveléstuományban és oktatásban, 1996-tól