Publikációk és konferencia előadások

Könyvrészlet:

A társadalmi nemek tudománya a neveléstudományban és a tanárképzés/pedagógusképzés pedagógiájában. In A társadalmi nemek oktatása Magyarországon.” Szerk. Pető Andrea. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Budapest, 2006. pp. 117-126.

Gender Representations in Educational Materials in the Period of Transition in Hungary. In Beyond Civic Society: Education and Civic Culture in Post-Communist Countries. (eds.) Stephen Webber and Ilkka Liikanen, Houndsmills, UK: Pelgrave, 2001. pp. 124-141.

Szerkesztett kötet:

CEPES Report on Hungarian Higher Education. Bucharest: UNESCO Office in Bucharest (CEPES). Co-editors: J. Darvas and T. Kozma. 1997.

Külföldön megjelent tanulmány:

Constructing Gender in Hungarian Cultural Discourses in the 1990s. In D. Knezevic, K. Dilic & A. Dabbs (Eds.), Women in Politics: "Feminism(s) With an Eastern Touch"( pp. 83-273). Dubrovnik: Zenska Infoteka. 2000. (horvát, angol és német nyelven)

Women in Hungary in Times of Social and Cultural Transition. Hungarian Studies Review, 26(1-2), 39-58., Toronto, Canada. 1999. (Special volume: Women and Hungary: Reclaiming Images and Histories. Edited by M. Kadar and A. Schwartz.)

Teaching Women's Studies in Hungary. In G. Jähnert (Ed.), Frauen in den ehemals sozialistischen Ländern. Humboldt University Bulletin, No. 14 (pp. 89-98). Berlin: Zentrum für interdisziplinäre Frauenforschung der Humboldt-Universität zu Berlin. 1996.

Országos folyóiratban megjelent magyar nyelvű lektorált tanulmány:

A neveléstudományi- és oktatástudományi paradigmákról - a társadalmi nemek elméleti kereteibe foglalva. In: Educatio 2007. tél, 16. évf. 4. sz. pp. 623-636.


A nőtudomány és a társadalmi nemek tudománya. I-II. rész. In: Magyar Felsőoktatás. 2002/3-4. pp. 50-51, 47-48.


A szexuális zaklatás mint társadalmi jelenség. In Belügyi Szemle. 2000. 4-5. sz. pp. 14-23.

„Hagyományos” pedagógia, feminista pedagógia. In Educatio, 1996. ősz, 5. évf. 3. sz., pp. 404-416.


Magyarországon megjelent egyéb tanulmány:

Nemek és computertudományok – mítoszok és valóságok: Hatással vannak-e nemi szerepeink a computer technológiához és kommunikációhoz való viszonyunkra? In Új Magyar Női Szemle, 2005. pp. 115-129.

Gendering the School Curriculum: Approaches to Hungarian Educational Policies from a Gender Studies Perspective. In: Voices – A Collection of Working Papers. Ed: Zsuzsa N. Tóth. Department of English for Teacher Education, School of English and American Studies. ELTE, Budapest, 2004. pp. 61-72.

Hazai konferencián tartott előadás:

"Teaching and Learning the Concepts and Practices of Gender Equity in Initial and In-Service Teacher Education" 2nd International Conference for Theory and Practice in Education: Teaching and Learning. Budapest, 2009.

„Az etnográfia módszere és alkalmazásának lehetőségei az "oktatás és gender" kutatásban.” Oktatás és iskolázottság - nemi egyenlőtlenségek. 2008. szeptember 11-12. Az MTA Nevelésszociológiai, Neveléstörténeti, Oktatásszociológiai albizottsága és az MSZT Oktatásszociológiai szakosztálya konferenciája.

„A társadalmi nem kérdése az oktatáspolitikában – a tanterv és a tankönyvjóváhagyás szerepe.” Egyéni sors és kutatói karrier. Nők és tudomány konferencia. 2006. november 16. Budapest, Tudományos és Technológiai Alapítvány.

„Pedagógus-nők identitás konstrukciójának nyelvi megjelenítése a tanárképzés szakmai szövegeiben.” A nő helye a magyar nyelvhasználatban: „Nyelv, ideológia, média” Konferencia. Szeged, 2005. szeptember 8-9.

„Neveléstudományi paradigmák társadalomképe feminista elméletek tükrében.” Társadalmi nemek és az oktatási rendszer. Konferencia. TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2004. december 3.

„A nemek esélyegyenlősége a közoktatásban.” A Drága gyermek c. svéd kiállításhoz kapcsolódó szeminárium. Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Igazgatóság, Esélyegyenlőségi Kormányhivatal, 2004. május 14.

„A nők teremtette kultúra tanulásának lehetőségei a tanárképzésben.” „Laikus olvasás és populáris kultúra” konferencia. Dayka Gábor Társaság, Budapest, 2004. május 13-14.

„Közoktatási reform – a tanárképzés reformja nélkül. Milyen szerepet játszik a tanári pálya „elnőiesedése” ennek a helyzetnek a legitimizálásában?” Erőszak és nemek. A társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón. Konferencia. BKÁE TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ, Budapest, 2003. október 27-29.

„A társadalmi nem tanulmányozásának helye a felsőoktatásban”, Nő és férfi, férfi és nő - A társadalmi nemek kutatása az ezredfordulón – konferencia, TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest, 2002.

„Feminista pedagógia a felsőoktatásban", Megosztott Világ 2: A nemek kutatásának alakulása a közelmúltban Magyarországon – konferencia, a Magyar Szociológiai Társaság, az MTA Szociológiai Kutatóintézet és az ELTE Szociálpolitikai Intézet Gender Studies Programjának rendezésében, 2002.

„A női szerep szocializációja az oktatásban-nevelésben” Megosztott Világ Konferencia - MTA Társadalmi Konfliktusokat Kutató Intézete, 1995.

Külföldi konferencián tartott előadás:

"The Position of Gender Studies in the Hungarian Academia" 4th European Conference on Gender Equality in Higher Education Oxford Brookes University, UK. 31st August, - 3rd September 2005.

"Constructing Gender in the Hungarian Cultural Discourses in 1990s", Women and Politics Conference: Feminism(s) with an Eastern Touch, Zenska Infoteka and Inter-University Centre Dubrovnik, Croatia, 2000.

"Cultural Feminism as an Alternative Vehicle of Social Change in Hungary", Women’s Worlds ’99, 7th International Interdisciplinary Congress on Women, Tromso, Norway, 1999.

"Women's Changing Public and Private Identities in the Time of Political Transitions in Hungary", Conference: Losers of the “Wende” – Winners of the EU? Participation of Women: Chances and Effects of the Transformation Process in Central Eastern Europe. Vienna, Austria, 1998.

"Public and Private Spaces of Women in Hungary in the 1990s", Hungarian Studies Association of Canada Conference, Ottawa, Canada, 1998.

"Gender and English Language Teacher Education in Hungary", ELTECS - Third Central European Teacher Education Conference, Prague, Czech Republic, 1998.

"Glimses of Hungarian Feminist Thought: Past and Present”, 3rd European Feminist Research Conference, Coimbra, Portugal, 1997.

"Gender Representations in Educational Materials in the Period of Transition in Hungary", International Sociological Association Mid-term Conference of the Sociology of Education Research Committee (RC 04) "Education, Knowledge and Culture", Joensuu, Finland, 1997.


Egyéb szakmai közéleti fórumokon való hozzászólás:

„A mama mos. De mit csinál a papa? Igen...nem, nemigen, de igen: rejtett tanterv, beszélgetés a nemekről’, Nyitott Műhely, Budapest, 2005. január

„A feminista észjárás régen és ma - A tudatosság, az önismeret és a közéleti megmutatkozás kérdéseiről’, 100 éves a Feministák Egyesülete – Konferencia, Budapest, 2004. november

„How to Find Our Place? Woman in Science; Mentors”, Homecoming, as International Network and Community Building - Project Retour Conference, Budapest, November 2004.

„Tanulásra ítélt társadalom?”, Nyitott iskola – Tanuló társadalom című konferencia pódiumvita.  Budapest, 2003. október - Új Pedagógiai Szemle, 2003/12.

„Nők közéleti körei.”, Humanista Társadalmi Egyetem előadás, Budapest 2003. november.

„…az iskolákat, az egyetemeket, sőt a tudományt új kerékvágásba zökkenteni a nők által.” A nő és a társadalom, huszadik századi körkép- OSZK szeminárium, 2002. február.

„A feminizmusról előítéletek nélkül” a NŐITAN-KÖR előadássorozata, 2001. Az előadássorozatot a Soros Alapítvány, Civil kezdeményezések az oktatásban 286/354 sz. pályázata támogatta.

Kerekasztal beszélgetés az oktatásról. Perspektívák egy tágra zárt társadalomban. A Társadalomelméleti Kollégium rendezvénye, 2001.

"Bridging Past and Present: Towards a History of Women's Education in Hungary” - Nők Európa szívében - Nemzetközi konferencia, Budapest, 1996.

„Hídfőállás az Interneten.” In Nőszemély, 9. szám, 1996. Társszerző: Meskó Andrea

„Nővé nevelés, avagy hogyan csinál belőlünk nőt az iskola.” In Nőszemély,  6-7. szám, 1995.

„A nő és az iskola, tanári- tanulói személyiségfejlesztés”, Demokrácia - Nő, League of Women Voters, USA, Soros Alapítvány által támogatott konferencia a nőkről a civil társadalomban, Budapest, 1995.